Förslag på regler för Väner-8:

Gemensamma regler för alla klasser:

 • Paddling ska ske i kajak/kanot eller annan farkost som framdrivs med muskelkraft.
    
 • Farkosten kan rymma en eller flera personer, alla måste delta i framdrivningen.
    
 • Klassindelning: Olika farkoster räknas in i olika klasser, antalet personer i varje farkost ger också olika klasser.
    
 • Samma kajak/farkost ska användas under hela turen.
    
 • Ingen hjälp för framdrivning får tas av t ex vind, solenergi med hjälp av t ex segel, kite eller motor.
    
 • All förflyttning längs banan ska ske på vattnet.
    
 • Paddlarens spår ska bilda en obruten linje från start till mål, upptagning och isättning sker vid samma punkt efter rastning, nattläger eller avbrott.
    
 • Paddling kan ske i valfri riktning.
    
 • Paddling kan starta vid valfri kontrollpunkt, målgång sker vid samma kontrollpunkt.
    
 • Jurybeslut, Väner-8 jury beslutar om en paddling ska godkännas och till vilken klass utmaningen ska räknas, beslut kan inte överklagas.
    
 • Alla kontrollpunkter måste passeras, En kontrollpunkt är en fast position som måste passeras för att man ska fullfölja en Väner-8.