Kontrollpunkter

För att fullfölja en Väner-8 måste 24 stycken kontrollpunkter passeras, en kontrollpunkt är en fast GPS koordinat. Man fullföljer sin Väner-8 genom att avsluta sin paddling vid samma kontrollpunkt som man startade. Man ska alltid passera utanför kontrollpunkten sett från Värmlandssjöns respektive Dalbosjöns centrum. Kontrollpunkterna kan verifieras på ett antal olika sätt, enklast är att använda en SPOT satellitsändare genom att sända ett kvittensmeddelande vid varje kontrollpunkt, man kan också registrera sin position i en GPS. Kontrollpunkterna används också som start- respektive målpositioner för att kunna möjliggöra start från olika platser runt Vänern. Om man väljer att dela upp Väner-8 i deletapper ”Brons”, paddlar man mellan två eller flera kontrollpunkter i taget.

(Sidan är under utveckling)

 

1.  Strandviks badplats – Lunnerviken Ölme
2.  Karlstad - Inre hamnen
3.  Skutberget – Camping, motionscentral
4.  Grums - gamla Slottsbron
5.  Värmlandsnäs Säffle - Ekenäs
6.  Lurö – Bösshamn
7.  Kållandsö Lidköping - Spikens fiskeläge
8.  Hindens rev
9.  Vänersnäs – Ljungkullarna
10.  Vänersborg – Inre vågbrytaren
11.  Ursand Camping Vänersborg
12.  Dalbergså - Dalaborgs slottsruin
13.  Sunnanå - Sydvästra hamnen
14.  Tössebäcken
15.  Åmål –Örnäs camping
16.  Säffle – Duseudde camping
17.  Ekenäs Värmlandsnäs
18.  Djurö – Malbergshamn
19.  Brommö – Lindökrokens gästhamn
20.  Mariestad – Ekuddens camping
21.  Sjötorp - Sjötorps hamn
22.  Otterbäcken
23.  Revsandsbaden Camping
24.  Vålösundet Kristinehamn