Klasser

Väner-8 Guld, Paddling utan stöd

 • Hela Väner-8 paddlas utan avbrott, vilodagar kan tillåtas vid t ex opassande väder men deltagaren får inte avvika från banan.
    
 • All utrustning för framdrivning och övernattning transporteras av deltagaren i egen kajak eller farkost.
    
 • Övernattning ska ske i tält eller under bar himmel.
    
 • Utrustning som är nödvändig för att fullfölja på ett säkert sätt och som skadats eller gått sönder får ersättas genom deltagarens egen försorg eller med hjälp utifrån.
    
 • I förväg iordningställda utrustningsdepåer får inte utnyttjas.
    
 • All proviant transporteras i egen kajak eller farkost, proviantering får ske genom deltagarens egen försorg.
    
 • Alla matlagning utförs av deltagaren själv.
    
 • I förväg iordningställda proviantförråd eller lägerplatser får inte utnyttjas.

 

Väner-8 Silver, Paddling med stöd utifrån

 • Hela Väner-8 paddlas utan avbrott, vilodagar kan tillåtas vid t ex opassande väder men deltagaren får inte avvika från banan.
    
 • Transport av utrustning sker på valfritt sätt.
    
 • Mathållning sker på valfritt sätt.
    
 • Övernattning sker på valfritt sätt.

 

Väner-8 Brons, Uppdelad paddling med stöd utifrån

 • Paddlingen kan delas upp i ett antal delsträckor.
   
 • Varje delsträcka ska starta vid en kontrollpunkt.
    
 • Varje delsträcka ska sluta vid en kontrollpunkt.
    
 • Alla delsträckor paddlas i samma riktning.